ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ

Central Cooperative Bank

Централна кооперативна банка АД е универсална търговска банка, която принадлежи към финансовата структура на ЦКБ Груп ЕАД. Тя, заедно с другите финансови дружества, предлага пълната гама от услуги в областта на финансовото посредничество, продукти и услуги, като поставя акцент върху финансиране на малки и средни предприятия и индивидуалното банкиране на своите клиенти.

Контакти

ТЕЛЕФОН 056 879 688
WEBSITE ccbank.bg
Работно време 09:30 - 21:00 ч.

Eтаж

Eтаж