Официални правила за онлайн игра „Какво ще предприемат членовете на семейство Адамс?“

Играта стартира на 08.10.2021г. (петък) в 11:00ч. и приключва в 23:59ч. на 17.10.2021 (неделя). Играта ще се проведе във Фейсбук страницата на Galleria Бургас. Победителите ще бъдат изтеглени на 18.10.2021г. (понеделник) в 10:00ч.

Теглене и описание на наградите: На 18.10.2021г. в 10:00ч. на случаен принцип с помощта на софтуер, ще бъдат изтеглени 3 победители, които ще получат според реда на изтеглянето си следните тематични награди, свързани с филма „Семейство Адамс 2“, предоставени от „Форум Филм България“ ЕООД.

Първи изтеглен – УЧЕНИЧЕСКИ КОМПЛЕКТ

Втори изтеглен – БУТИЛКА ЗА ВОДА

Трети изтеглен – КОМПЛЕКТ КАРТИ ЗА ИГРА

Печелившите за кампанията ще са общо 3 броя и ще бъдат изтеглени на случаен принцип сред всички участвали – отговорили на въпроса - „Какво ще предприемат членовете на семейство Адамс?“, и споделили с коментар под поста на играта във Фейсбук страницата на Galleria Бургас един от възможните отговори, а те са – А: Разходка в планината; Б: Пътешествие в града; В: Морска ваканция.

Наградите могат да бъдат получени в указания по-долу срок от бюро „Информация“ на Galleria Бургас - след изпратено уведомление към печелившия в отговор на неговия коментар под поста на играта във Фейсбук страницата на Galleria Бургас.

Официални правила за онлайн игра „Какво ще предприемат членовете на семейство Адамс?", организирана от Galleria Бургас